GRANTOVÝ PROGRAM

Vítejte v grantovém systému Nadace Život umělce!

Po registraci a přihlášení do systému vás průvodce naviguje k vyplnění a odeslání žádosti o příspěvek na umělecký projekt. Úspěšně podanou žádost potvrdí systém automatickou odpovědí „Žádost byla podána žadatelem“ a postupuje do schvalovacího procesu. Pokud tuto odpověď do mailu nedostanete, kontaktujte nás, ověříme doručení.

ŽADATEL MŮŽE DOSTAT GRANT JEN NA 2 PROJEKTY ROČNĚ, další žádosti nebudou přijaty.

Vaše žádost prochází tříkolovým hodnotícím procesem.

  1. kontrola formálních požadavků – zda projekt odpovídá zaměření nadace, byl odeslán včas, zda uvádí požadované informace, má nahranou povinnou přílohu (doklad o bankovním spojení), zda žadatel nepodal více žádostí nad limit, zda se nedublují požadavky na stejnou akci apod. Projekt, který vyhoví požadavkům, dostane hlášení systému „Žádost byla přijata do dalšího projednávání“. Již v této fázi může být žádost zamítnuta z formálních důvodů. Je proto dobré ji podávat s větší časovou rezervou a případné pochybení lze ještě napravit do konce výzvy.
  2. bodování hodnotitelů – po uzavření výzvy čtou a bodují projekty hodnotitelé. Systém z jejich hodnocení vytváří zprůměrovaný návrh na finanční podporu projektu. Tento proces je pro žadatele skrytý.
  3. rozhodnutí o příspěvku – správní rada nadace se sejde a hlasuje o jednotlivých projektech a příspěvcích. Pokud má projekt nízké bodové hodnocení a finanční příspěvek by byl pod rentabilním limitem, projekt je zamítnut. Žadatel se dozví, zda byl úspěšný, z automatické odpovědi systému „Žádost byla schválena NŽU“, nebo nahlédnutím do stavu žádosti v grantovém systému. Také na webových stránkách nadace zveřejňujeme soupis úspěšných projektů.

Žadatel dostane mailem smlouvu a po jejím podpisu peníze na projekt nejpozději 30 dnů před akcí. Nejpozději měsíc po ukončení akce nahrává do systému vyúčtování a účetní doklady formou pdf.

VEŠKERÉ PROCESY PROBÍHAJÍ DIGITÁLNĚ, NIC SE NEZASÍLÁ POŠTOU ANI DO DATOVÉ SCHRÁNKY!

Pokud jste tu poprvé a přejete si podat žádost o nadační příspěvek, zaregistrujte se. K registraci budete potřebovat funkční e-mailovou adresu, zvolit si bezpečné heslo a sdělit nám své jméno (jméno žadatele uvedete až při podávání žádosti).

Jestliže už jste registrováni, můžete se rovnou přihlásit svou registrovanou e-mailovou adresou a zvoleným heslem.

Ochrana osobních údajů

Veškerá komunikace se serverem je šifrovaná, všechny údaje vložené do formulářů jsou důvěrné do okamžiku podání žádosti. Vložené informace jsou podáním žádosti doručeny elektronicky správní radě nadace, která žádosti posuzuje. Pokud žádost uspěje, některé její údaje budou zveřejněny.

Automaticky sbíranými osobními údaji pro účely jejich dalšího zpracování jsou zejména:

  • E-mailová adresa uživatele - slouží k jednoznačné identifikaci osoby, která podává žádost (nemusí to být žadatel).
  • Veřejná IP adresa počítače uživatele - zaznamenává se zejména v procesu registrace a podání žádosti.
  • Jméno uživatele - jméno je uvedeno po přihlášení v záhlaví webové stránky při manipulaci s projekty.
  • Jméno, e-mail a telefon oprávněné osoby - nadace může např. za účelem ověření náležitostí žádosti kontaktovat žadatele.
  • Jméno, rodné číslo a adresa žadatele - pokud je žadatelem právnická osoba, nejedná se o osobní údaje.

Po celou dobu uložení osobních údajů do systému jsou tyto údaje neveřejné, přístupné pouze osobám se znalostí přístupových údajů, pomocí kterých byly údaje vloženy. Na úrovni údržby dat (např. zálohování) přístupem disponují zabezpečené automatizované nástroje údržby správce systému. Osobní údaje uvedené v žádosti, která byla schválena, jsou spolu s žádostí uveřejněny.