GRANTOVÝ PROGRAM

Vítejte v systému podávání žádostí o nadační příspěvek na projekt
NADACE ŽIVOT UMĚLCE.

Upozornění: podávání žádosti bez spuštěného průvodce nedoporučujeme začátečníkům, průvodce vás vede krok za krokem podáním žádosti a postupně zobrazuje, v jaké fázi sestavení žádosti právě jste, doporučujeme zapnout průvodce.

Žádost podáváte v následujících krocích:

 • Registrace uživatele - po přihlášení může uživatel podat libovolný počet žádostí. Nadace vybere a schválí jen dva projekty pro daný rok.
 • Spuštění průvodce podáním žádosti - průvodce se spustí automaticky po prvním přihlášení, průvodce je možné vypnout a vyplnit jednotlivé údaje ručně.
 • Založení žadatele - u právnických osob a fyzických podnikajících osob identifikovaných IČO a vedených v obchodním rejstříku se informace dohledají z rejstříku, nepodnikající osoby jsou identifikovány RČ a je třeba všechny údaje vyplnit ručně.
 • Vytvoření projektu - projekt se skládá z názvu, podrobného popisu a rozpočtu.
 • Určení odpovědné osoby - u právnických osob je odpovědnou osobou statutární orgán, u ostatních zpravidla osobně žadatel, příp. zákonný zástupce (např. u nezletilých).
 • Podání elektronické žádosti - po splnění všech předpokladů a přiložení povinných příloh se vytvoří výsledný elektronický dokument - žádost, který je odeslán nadaci, která v určených termínech žádosti posuzuje.
 • Automatická e-mailová komunikace - při změně stavu žádosti obdrží uživatel upozornění na zaregistrovaný e-mail; zprávu obdrží i během registrace (ověření a potvrzení registrace).

Pokud jste tu poprvé a přejete si podat žádost o nadační příspěvek, zaregistrujte se. K registraci budete potřebovat funkční e-mailovou adresu, zvolit si bezpečné heslo a sdělit nám své jméno (jméno žadatele uvedete až při podávání žádosti).

Jestliže už jste registrováni, můžete se rovnou přihlásit svou registrovanou e-mailovou adresou a zvoleným heslem.

Ochrana osobních údajů

Veškerá komunikace se serverem je šifrovaná, všechny údaje vložené do formulářů jsou důvěrné do okamžiku podání žádosti. Vložené informace jsou podáním žádosti doručeny elektronicky správní radě nadace, která žádosti posuzuje. Pokud žádost uspěje, některé její údaje budou zveřejněny.

Automaticky sbíranými osobními údaji pro účely jejich dalšího zpracování jsou zejména:

 • E-mailová adresa uživatele - slouží k jednoznačné identifikaci osoby, která podává žádost (nemusí to být žadatel).
 • Veřejná IP adresa počítače uživatele - zaznamenává se zejména v procesu registrace a podání žádosti.
 • Jméno uživatele - jméno je uvedeno po přihlášení v záhlaví webové stránky při manipulaci s projekty.
 • Jméno, e-mail a telefon oprávněné osoby - nadace může např. za účelem ověření náležitostí žádosti kontaktovat žadatele.
 • Jméno, rodné číslo a adresa žadatele - pokud je žadatelem právnická osoba, nejedná se o osobní údaje.

Po celou dobu uložení osobních údajů do systému jsou tyto údaje neveřejné, přístupné pouze osobám se znalostí přístupových údajů, pomocí kterých byly údaje vloženy. Na úrovni údržby dat (např. zálohování) přístupem disponují zabezpečené automatizované nástroje údržby správce systému. Osobní údaje uvedené v žádosti, která byla schválena, jsou spolu s žádostí uveřejněny.